Zaznacz stronę

Pytanie postawione w tytule tego artykułu jest bardzo trudne. Filozofia to matka wszystkich nauk i jedna z najważniejszych ludzkich aktywności. Jednocześnie wraz z rozwojem nauki filozofia traci na znaczeniu i jest traktowana coraz bardziej jako zbędny i mało potrzebny obszar aktywności człowieka. Wydaje się, że takie stanowisko jest z gruntu błędne i pokazuje całkowity brak zrozumienia specyfiki filozofii oraz jej roli w życiu społecznym. Filozofia jest bardzo ważna i powinna być nauczana na różnych kierunkach. Jej głównym celem jest nauczenie ludzi myślenia krytycznego.

Myślenie krytyczne i poszerzanie własnej świadomości krytycznej to podstawowe umiejętności, które daje filozofia. Czym jest myślenie krytyczne? Jest to rodzaj giętkości myślenia i umiejętności zadawania właściwych pytania. Krytyczne myślenie to także umiejętność zadawania pytań trudnych, które najczęściej sprowadzają się do kwestionowania utartych schematów, konwencji i narracji. Dzięki filozofii każda jednostka ma szansę na wyemancypowanie się i lepsze zrozumienie rzeczywistości ją otaczającej. W filozofii nie chodzi o to, aby studiować pisma starych myślicieli, ale o oto, aby naśladować ich metodę działania. Ta metoda prawie zawsze jest krytyczna i dlatego ludzie powinni wiedzieć jak ją wykorzystywać i jak ona wygląda.

Dlaczego warto umieć myśleć krytycznie? Ponieważ ta umiejętność pomaga w walce z różnymi manipulacjami i problemami w życiu. Dzięki pozbyciu się wielu złudzeń człowiek rozumie dużo lepiej świat go otaczający i jest w stanie dużo skuteczniej reagować na sytuacje, które go w nim spotykają. Z tych też względów filozofia wydaje się niezwykle istotnym kierunkiem. Nie daje umiejętności, którą można wykorzystać w konkretnym miejscu, ale daje umiejętność, którą można wykorzystywać bez ograniczeń, gdzie tylko chcemy. Pod tym względem jest to umiejętność uniwersalna. Myślenie krytyczne nie bez powodu jest przymiotem osób inteligentnych. Naszą inteligencję możemy rozwijać właśnie dzięki filozofii.